Aan: de lidverenigingen van de SSB

Geacht bestuur,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering van de Surinaamse Schaakbond.

Datum            : Zaterdag 10 februari 2018
Aanvangstijd  : 18.00u
Plaats            : wordt nog bekendgemaakt.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling quorum en definitief Agenda
3. Mededeling
4. Bespreking en besluiten m.b.t. komende bestuursverkiezingen
5. Jaarprogram 2018
6. Carifta Chess Championships
7. Wat ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Vertegenwoordigers van lidverenigingen, gelieve een machtiging mee te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Surinaamse Schaakbond

Ricardo dos Ramos
secretaris